✅ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ✅

Ποσοτικός προσδιορισμός ολικών αντισωμάτων έναντι της ακίδας S SARS-CoV-2

Η εξέταση αφορά στην παρακολούθηση του τίτλου των αντισωμάτων που αναπτύσσουν οι εξεταζόμενοι μετά από εμβολιασμό, αφού ολοκληρώσουν και τη 2η δόση.

Διενεργείται στο Κέντρο μας, με κόστος 19€, καθώς επίσης και μέσω της υπηρεσίας μας iama-home, στο χώρο σας, με κόστος 25€