Κοντά στους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται ο,τι πολυτιμότερο έχουν: την υγεία τους.

Στους συμπολίτες μας, τους φορείς και τα σχολεία της περιοχής μας, σε καταστήματα κι επιχειρήσεις σε μια ευρεία γεωγραφική περιφέρεια.

(από τη σημερινή μας επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφίμων «ΜΙΝΕΡΒΑ»)